Visió:

La manera de que les persones amb dificultats intel.lectuals puguin assolir el seu màxim potencial en inserció social, personal i laboral és donar-los les eines que necessiten per fer-ho, i una de les més importants és la formació al llarg de la seva vida.

 

Missió:

Aconseguir que el col·lectiu de joves amb dificultats intel.lectuals lleus i moderades pugui accedir a una formació professional adequada per a ells i a una posterior inserció al món laboral ordinari.

Alinear les preferències laborals dels joves amb les oportunitats que hi ha i les que es poden crear.

 

Valors:

  • Enfoc positiu i optimista. Ells poden.

  • Superació, proactivitat, persistència. Ells ho mereixen.

  • Col.laborem, participem, volem actuar, no només esperar. Sumem ++

  • Som apolitics i no ens vinculem a cap partit, però tenim la voluntat d´empényer canvis al Govern i al Parlament de manera estable i independent del partit que governi. És un dret.