Les nostres preguntes al Parlament de Catalunya

Quants nois i noies hi ha a Catalunya entre 16 i 21 anys amb DID? I quin dictàmen tenen: lleu, moderat, sever o greu? Quantes places de formació estàn disponibles, concertades i/o públiques? I de quina tipologia? (pqpi ordinari amb reserva de places, pqpi adaptat, ptva…)

Sabem que els Eaps fan els dictàmens de tots les nois amb NEE, estiguin en escola ordinària o en escola especial (hem vist els formularis, existeixen i estàn detallats per tipus i grau de discapacitat!!)

Del Dept d’Educació depenen totes les places públiques i concertades, per tant és quelcom que han de poder contestar.

A la Conselleria li costa elaborar aquestes estadístiques, i mai ens han contestat.
Es per això que s´han formulat aquestes preguntes al Parlament: tenim el dret de saber quina és la diferència entre oferta i demanda formativa pels nostres fills en aquesta etapa TAN crucial per la seva inserció futura.

Els professionals entrevistats del sector són contundents: malgrat la llei estatal otorga als nois amb DID (i a tots els nois amb NEE) el dret a tenir formació fins als 21 anys, molts es queden cada any sense una plaça adequada a les seves necessitats.

El 21 de maig és la data límit per obtenir resposta a les nostres preguntes. Estarem pendents.

Podeu consultar les preguntes concretes al pdf adjunt.

https://docs.google.com/file/d/0B6G8thymTeKrTzlUZzFOS29xalU/edit?usp=sharing

Leave a Reply