Que poc es mullen els polítics!! I entretant anem passant els anys!!!!

By abril 9, 2015 Uncategorized No Comments

Que poc es mullen els polítics!! I entretant anem passant els anys!!!!

Aquesta és l´ambigua resposta que dóna el Sr Melcior Arquerons del Dept d´Ensenyament a un pare que, a través d´una carta a La Vanguardia, demanava formació pel seu fill amb discapacitat intel.lectual.

Es el nostre dret: formació adequada almenys fins als 21 anys. Ho diu la Llei!

Adjuntem text complert a sota, imatge i enllaç per descàrrega fitxer pdf: https://files.zyncro.com/h8Dyz6b

La Vanguardia 04-04-15

Aposta per la inclusió

En resposta a la carta que es va publicar en aquest diari amb el títol “Les prioritats de Rigau” (30/III/2015) sobre la formació professional per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, el Departament d’Ensenyament vol posar de manifest que l’educació inclusiva en totes les etapes educatives és una prioritat del Govern. És per això que el departament està treballant actualment en una proposta de decret per regular l’atenció als alumnes en el marc d’un sistema inclusiu.

Aquest text afectarà l’alumnat de totes les etapes educatives, des de l’educació infantil fins a la transició de l’alumne cap la vida adulta, amb l’objectiu d’aconseguir la seva inclusió a la societat. Pel que fa a la formació professional, tot i que Ensenyament disposa d’una oferta específica per a aquest alumnat, en el projecte de llei de les Qualificacions i la Formació Professional s’ha inclòs un apartat per donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu. Concretament es precisa que la Generalitat ha de promoure de manera preferent l’oferta formativa adreçada a aquest alumnat perquè pugui assolir les competències professionals necessàries que li facilitin la transició a la vida adulta i la integració a la societat mitjançant el treball.

MELCIOR ARCARONS
Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Leave a Reply